วิธีการใช้ webmail

Back

1. เข้า web browser  และพิมพ์    http://www.Yourdomain.com/webmail 
 

2. จะปรากฏหน้าดังภาพ
 

ช่อง A . ใส่ E-mail account 
ช่อง B .ใส่ Passwords
จากนั้น กด login


3. จะปรากฏหน้าสำหรับเลือก เว็บเมลล์ที่เราต้องการ.