วิธีการตั้ง Forwords เมลล์

Back

1. Login เข้ามาสู้หน้าหลัก webmail จากนั้นเลือกหัวข้อ  Forwarding Option
 

2. เมื่อปรากฏหน้า Forwards ให้ คลิกปุ่ม Add Forwarder
 


3. พิมพ์เมลล์ที่ จะต้องการให้ Forwords ไปถึงในช่อง A  จากนั้น กด ปุ่ม Add Forwarder