การเปลี่ยน passwords เมลล์

Back

1. ทำการ login เข้ามายังหน้า แรก webmail จากนั้นเลือก manu  Change Password
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าใหม่
 

A : ใส่ Passwords ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
B : ใส่ Passwods อีกครั้ง
จากนั้นกด change password