การเปลี่ยน passwords เมลล์

1.ทำการ login เข้ามายังหน้า แรก webmail จากนั้นเลือก manu  Change Password
 
webmail_repasscen01.png
2.จากนั้นจะปรากฏหน้าใหม่
 
webmail_repasscen02.png
A : ใส่ Passwords ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
B : ใส่ Passwods อีกครั้ง
จากนั้นกด change password


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2138