วิธีการเปลี่ยน Passwords ใน Cpanel

Back

1. ในหัวข้อ Preferences เลือก Change Passwords
 

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอใหม่
 

A : กรอก passwords เดิม
B : กรอก passwords ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
C : กรอก passwords ใหม่อีกครั้ง
D : หากต้องการเปลี่ยน passwords Mysql ด้วยติ๊กเครื่องหมาย ถุกในช่องนี้

3. จากนั้นกดปุ่ม Change your password now!