วิธีการเปลี่ยน Passwords ใน Cpanel

1.ในหัวข้อ Preferences เลือก Change Passwords
 
repass_01.png
2.จากนั้นจะปรากฏหน้าจอใหม่
 
repass_03.png
A : กรอก passwords เดิม
B : กรอก passwords ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
C : กรอก passwords ใหม่อีกครั้ง
D : หากต้องการเปลี่ยน passwords Mysql ด้วยติ๊กเครื่องหมาย ถุกในช่องนี้

3.จากนั้นกดปุ่ม Change your password now!


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2212