การตั่งค่า outlook Express

Back

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook Express , คลิ๊กที่ Tool บนเมนูด้านบน แล้วคลิ๊กที่ Accounts
 

2. คลิ๊กที่ Mail ตรงด้านบน แล้วกดปุ่ม Add ทางด้านขวา จากนั้นเลือกที่ Mail
 

3. ใส่ชื่อตามที่ต้องการ กด Next
 

4. ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน (เช่น support@yourdomain.com) ลงในช่อง E-mail address กด Next
 

5. เลือก POP3 สำหรับ "My incomming mail server" ใส่ 
ในช่อง "Incomming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:" ใส่ mail.yourdomain.com 
และในช่อง "Outgoing mail (SMTP) server:" ก็ใส่เช่นเดียวกัน mail.yourdomain.com 
 


6. ที่ช่อง "Account name:" ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของคุณแบบเต็ม username@yourdomain.com และใส่ password ในช่อง "Password:"     คุณสามารถเลือกที่จะให้โปรแกรมจำ password ของคุณในการใช้งานครั้งต่อๆไป โดยคลิ๊กที่ช่อง Remember password กด Next
 

7. การ setup โปรแกรม Outlook Express เสร็จเรียบร้อยครับ
 


8. ต่อไปเข้าเมนู Tool ---> Account  เลือกที่ Mail และ คลิ๊กที่ Properties
 

9. เลือกที่ Server และ ติ๊กถูกที่ My Server requires authentication หากไม่ติ๊กจะ รับ-ส่ง อีเมล์ไม่ได้ จากนั้นกด OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ