การตั่งค่า outlook Express

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook Express , คลิ๊กที่ Tool บนเมนูด้านบน แล้วคลิ๊กที่ Accounts
 
1.gif
2.คลิ๊กที่ Mail ตรงด้านบน แล้วกดปุ่ม Add ทางด้านขวา จากนั้นเลือกที่ Mail
 
2.gif
3.ใส่ชื่อตามที่ต้องการ กด Next
 
3.gif
4.ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน (เช่น support@yourdomain.com) ลงในช่อง E-mail address กด Next
 
4.gif
5.เลือก POP3 สำหรับ "My incomming mail server" ใส่ 
ในช่อง "Incomming mail (POP3, IMAP or HTTP) server:" ใส่ mail.yourdomain.com 
และในช่อง "Outgoing mail (SMTP) server:" ก็ใส่เช่นเดียวกัน mail.yourdomain.com 
 
5.gif

6.ที่ช่อง "Account name:" ให้ใส่ชื่ออีเมล์ของคุณแบบเต็ม username@yourdomain.com และใส่ password ในช่อง "Password:"     คุณสามารถเลือกที่จะให้โปรแกรมจำ password ของคุณในการใช้งานครั้งต่อๆไป โดยคลิ๊กที่ช่อง Remember password กด Next
 
6.gif
7.การ setup โปรแกรม Outlook Express เสร็จเรียบร้อยครับ
 
7.gif

8.ต่อไปเข้าเมนู Tool ---> Account  เลือกที่ Mail และ คลิ๊กที่ Properties
 
8.gif
9.เลือกที่ Server และ ติ๊กถูกที่ My Server requires authentication หากไม่ติ๊กจะ รับ-ส่ง อีเมล์ไม่ได้ จากนั้นกด OK เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2281