วิธีการ ssh โดย putty

Back

วิธีการ ssh โดย putty 

1.     เมื่อเข้ามาในโปรแกรม putty แล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้

2.     ใส่ ip ในช่อง Host Name (or IP address)  จากนั้น คลิกที่ปุ่ม open  จะขึ้นกล่องข้อความเลือก yes


 

3.จากนั้นให้กรอก User และ Passwords