วิธีการเข้าใช้งานหน้า phpMyAdmin

Back

วิธีการเข้าใช้งานหน้า phpMyAdmin

1. ให้กดที่ phpMyAdmin ดังรูป


2. หลังจากคลิกแล้ว จะปรากฏหน้าให้ใส่ user/password ตรงนี้ให้ใส่ user/password ตัวเดียวกันกับที่ใช้ login เข้าหน้า control panel ครับ หลังจาก login เข้าไปแล้วก็จะพบกับหน้า phpMyAdmin ดังรูป