วิธีแจ้งชำระเงิน

Back

เมื่อท่านทำการชำระเงินแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินผ่านทาง Link : https://www.readyidc.com/inform-payment.html เท่านั้น นะครับ เพราะทางเราจะตรวจเชคจากการแจ้งผ่านทางนี้ครับ

 

1. เมื่อเข้ามาจะปรากฏดังภาพ

 Host by img.readyidc.com

 

A : ประเภท หากเป็นการกรอก Order ใหม่ให้เลือกลูกค้าใหม่ครับ แต่หากเป็นการต่ออายุเลือกลูกค้าเก่าครับ

ฺB :  ท่านจ่ายเงินค่าบริการอะไร เลือกอันนั้นเลยครับ

C :  Ip : กรอกในกรณีย์ต่ออายุครับ  , จำนวนเงิน กรอกตามจริงที่ท่านโอนมาครับ  , วันเวลาที่ท่านโอนมากรอกเพื่อตรวจเชคว่าตรงหรือไม่ครับ

D : ท่านชำระผ่านธนาคารอะไรเลือกเลยครับ

E : ชื่อและ e-mail สำคัญมากครับ

จากนั้นเลือกส่งข้อมูลครับ