วิธีการทำ URL Forwarding (dns-diy)

  1. ก่อนอื่นให้เข้าไปที่หน้าจัดการโดเมน Link: https://www.onlinenic.com/cgi-bin/english/correct_domain_new.cgi

และไปที่เมนู DNS Infomation และแก้ไขช่อง Name Server ดังนี้

 NS1:  ns1.dns-diy.net

 NS2:  ns2.dns-diy.net

 

       2. ล็อคอินที่ Link: http://www.dns-diy.net  ใส่ชื่อโดเมนและรหัสผ่านและคลิกที่ปุ่ม LOGIN ดังรูป

 

        3. คลิกที่ URL Forwarding

 

         4. จะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ ดังรูป

A. ช่อง host ให้ใส่ subdomain หรือถ้าไม่ใส่ในกรณีที่ต้องการให้เข้าผ่านโดเมนตรงๆ เช่น http://yourdomain.com
หรือถ้าจะเข้าผ่าน www ให้ใส่ www ลงที่ช่อง host เวลาจะเข้าผ่านโดเมนก็จะเป็น http://www.yourdomain.com

B. ช่อง url ให้ใส่ URL ที่ต้องการ Forward ไป สามารถใส่ได้ทั้งสองแบบคือ http:// และ htts://
C. ช่อง type เลือกรูปแบบที่ต้องการได้ 4 แบบ คือ
redirect – address จะเปลี่ยนไปตาม url ที่ forward ไป (เข้าเว็บผ่านโปรแกรม browser ให้สังเกตที่ช่อง address bar)
frame – address จะไม่เปลี่ยนไปตาม url ที่ forward ไป คือ address ยังคงเป็นชื่อโดเมนอยู่
parking – จะเป็นลักษณะการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แบบชั่วคราว ในกรณีที่ต้องการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว
sale – จะ forward ที่เป็นหน้าการขายโดเมน ในกรณีที่ต้องการขายโดเมน
D. ช่อง title ใส่เป็นข้อความที่ความต้องการ เช่น Your Web Site, Welcome to Website หรือใส่ชื่อโดเมน yourdomain.com ที่จะให้แสดงผลในส่วนของ title บน browser
E. ตรวจสอบข้อมูลที่ใส่ถูกต้องหรือไม่ หากแน่ใจแล้วให้คลิกปุ่ม append

 

           5. ข้อมูล URL Forwarding ที่มีการตั้งค่าแล้ว สามารถย้อนกลับไปแก้ไข ได้โดยไปที่เมนู url forwarding และเข้าไปแก้ไข  ดังรูป


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 4589