วิธีการสร้าง Sub domain

 

วิธีการสร้าง Sub domain

 


1. เลือกที่ Subdomain Management ดังรูป

1.gif

 

2. ใส่ชื่อ Sub domain ตามต้องการครับ แล้วกดที่ Create ดังรูป


2.gif

 

3. ผลที่ได้ ดังรูป ครับ

 

3.gif


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 3055