วิธีการสร้าง Sub domain

Back

วิธีการสร้าง Sub domain


1. เลือกที่ Subdomain Management ดังรูป


2. ใส่ชื่อ Sub domain ตามต้องการครับ แล้วกดที่ Create ดังรูป3. ผลที่ได้ ดังรูป ครับ