วิธี GetLicense Directadmin

Back

วิธี GetLicense Directadmin 

1. ต้องมี License จริง โดยใช้ UID และ LID ในการ GetLicense
2. เข้า path ตามด้านล่างโดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

cd /usr/local/directadmin/scripts

3. ใช้คำสั่ง GetLicense โดยใส่ UID และ LID คำสั่งดังต่อไปนี้

./getLicense.sh UID LID
ตัวอย่าง : ./getLicense.sh 1111 2222

4. (หากมี Password ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ) หากไม่รู้ Password admin ที่ใช้เพื่อเข้า Directadmin ให้ดำเนินการ Reset Password admin โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้ 

passwd admin 

5. (หาก IP ใน Menu IP Management ตรงกับ IP ลูกค้าอยู่แล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ) หลังจากเข้าหน้า Control Panel Directadmin ได้เรียบร้อบแล้ว เข้า Menu : IP Management เพื่อดำเนินการสลับ IP ใหม่มาแทน โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้/usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh ipเก่า ipใหม่

ตัวอย่าง : /usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh 1.1.1.1 2.2.2.2

6. Refresh หน้า IP Management อีกครั้งหาก IP เปลี่ยนใหม่แล้วถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ