วิธีการแก้ไข name server (dns) ที่จดทะเบียนไว้กับ OnlineNIC

1.  ลิงค์ที่เข้าไปแก้ไขโดเมน  https://www.onlinenic.com/cgi-bin/english/correct_domain_new.cgi


ใส่ชื่อโดเมนลงในช่อง Domain name ใส่รหัสผ่านที่ช่อง Password และกดปุ่ม MODIFY

 

2. คลิกที่เมนู DNS Infomation อยู่ด้านบนสุด จะเห็นช่องให้ใส่ name server ที่ต้องการ DNS1* และ DNS2* สามารถใส่ name server สูงสุดได้ 6 ช่อง พอใส่ name server เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit ก็เป็นอันเสร็จ


หลังจากที่มีการแก้ไข name server (dns) โปรดรอการอัพเดท DNS ประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ โดเมน .co.th, .in.th, .net.th, .or.th, .mi.th, .go.th, .ac.th ไม่สามารถจัดการโดเมนได้ตามวิธีดังกล่าว


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 3783